Privacyverklaring


 
 
 • Gratis levering < 25 km
 • Gratis plaatsing < 25 km
 • Gratis afhaling < 25 km
 • Goedkoopste in de regio
 • Sterke, compacte drogers
 • Tot 4x snellere droging


 • Verhuurbouwdrogers.be
 • De Borghgravelaan, 3
 • 3550 Heusden-Zolder
 • GSM: 0499/28 74 33
 • Fax: 011/53 37 76
 • Email: info@verhuurbouwdrogers.be

Verhuurbouwdrogers.be respecteert ten alle tijden de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

Door deze privacyverklaring willlen wij u graag op de hoogte brengen van hetgeen wij met uw persoonlijke gegevens doen.

U kunt onze website vrij bezoeken zonder u bekend te maken. In bepaalde situaties vragen wij u echter wel persoonlijke gegevens. Dit kan zijn om u te contacteren indien u een informatievraag of een online bestelling, door middel van een invulformulier op onze site, aan ons richt. Op deze wijze komt Verhuurbouwdrogers.be in het bezit van uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres,... . De gegevens die wij op deze wijze verkrijgen, zullen enkel en alleen gebruikt worden om uw aanvraag tot informatie of online bestelling te kunnen afhandelen.

Verhuurbouwdrogers.be zal uw gegevens nooit doorverkopen, doorgeven of verstrekken aan derden, tenzij wij hier wettelijk toe verplicht worden.

Om statistische redenen houden wij ook bezoekersgegevens van onze website bij. De op deze manier verkregen informatie is volledig anoniem en is enkel voor intern gebruik.